Общи условия за използване

на сайта www.inandouttheconcept.com

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия преди да използвате сайта www.inandouttheconcept.com . Използвайки уеб сайта, вие декларирате, че приемате и сте съгласни с настоящите условия.

Настоящите Общи условия представляват споразумение между вас (като потребители и/или посетители) и Ей Ви Джи Корпорейшън ООД, и имат за цел да уредят условията, при които Ей Ви Джи Корпорейшън ООД предлага услугите, предоставени на или чрез www.inandouttheconcept.com.

Услугите се предлагат само в случай, че се приемат настоящите Общи условия. Ако не сте съгласни с тези условия - моля не използвайте убсайта.

Ползвателите под 18 години трябва да представят изрично съгласие от родител/попечител, за използването на услугите.

С ползването на интернет сайта всеки Потребител заявява, че има правото, пълномощията и дееспособността да сключи и да бъде обвързан с тези условия.

С приемане на настоящите Общи условия Потребителят дава изричното си съгласие личните му данни да бъдат обработвани при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни, както във връзка с настоящите Общи условия и използването на интернет сайта, така и по повод на дейността на доставчика на услугите и заявява, че има навършени 18 години.

Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на маркетингa, като изпрати писмено съобщение до собственика на посочените адрес или електронна поща за контакти.

С предоставянето на информация (контактна и информация, свързана с поръчка на получателя на услуги) на интернет сайта, получателят на услугите се съгласява, че доставчикът на услугите може да влезе в контакт с получателя във връзка с информацията, която е изпратил.

Настоящите Общи условия са в сила от 01.10.2023 г.

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на Доставчика: Ей Ви Джи Корпорейшън ООД;
2. Седалище и адрес на управление: България, гр. София, жк Дружба 2, бл. 283, вх. Б, етаж 2, ап. 5;
3. Данни за кореспонденция: България, гр. София, жк Дружба 2, бл. 283, вх. Б, етаж 2, ап. 5
Служебен имейл за комуникация с клиенти: inoutpage@gmail.com;
4. Вписване в публични регистри: Търговски регистър при Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието на Република България ЕИК: 207146038;
5. Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

 • „НИЕ“, „СОБСТВЕНИКА, „ДОСТАВЧИКА“ е Ей Ви Джи Корпорейшън ООД; с ЕИК: 207146038;
 • „САЙТА“, „УЕБСАЙТА“ е www.inandouttheconcept.com;
 • „FACEBOOK ГРУПА“ е IN&OUT, намираща се на следния адрес: https://m.facebook.com/groups/179834699295991/?ref=share, и която е собственост на платформата Meta/Facebook, а Доставчикът е нейн администратор;
 • "ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта и свързаните с нея страници в социалните мрежи, които са също собственост на Доставчика, за лична употреба или с търговска цел, при условие да спазва и да се съобразява с всички авторски права и съответните означения.
 • „КЛИЕНТ“ е всяко лице което е влязло в договорни отношения с Доставчика, във връзка с използването на услугите, предоставяни на или от www.inandouttheconcept.com
 • "УСЛУГА/и" на сайта включва достъп до предоставяните през уеб браузър услуги и информационни ресурси/данни на сайта;
 • „ДИГИТАЛНИ ПРОДУКТИ“ представляват цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител;
 • “ПЛАН“ заплащането на план дава право на Потребителя да публикува съответния брой обяви на Facebook групата IN&OUT;
 • "ПАРТНЬОР" е всяко лице, с което Ей Ви Джи Корпорейшън ООД се намира в договорни отношения, което има право да предоставя допълнителна информация за своите услуги на Потребители на сайта.
 • "ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА" – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service - претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.
 • „ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ“ - операция или операции, извършени чрез автоматични или неавтоматични средства като например: събиране, записване, организиране, съхраняване, блокиране, изтриване или унищожаване на данни за потребителите на услуги от сайта.
 • „УСТРОЙСТВО“ означава всяко устройство, което има достъп до Услугата, като компютър, мобилен телефон или цифров таблет.
 • „ПОРЪЧКА НА ПЛАН“ е всяка постъпила в базата данни на Доставчика информация за закупуване на план от каталога на уебсайта на Доставчика, позволяващ достъп до затворена група IN&OUT в платформата Facebook.

Ей Ви Джи Корпорейшън ООД събира и обработва лични данни на потребителите на уебсайта при стриктно спазване на разпоредбите на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Света от 27 април 2016 г. Ей Ви Джи Корпорейшън ООД полага всички необходими усилия за защита на личните данни на потребителите на сайта срещу неправомерно обработване. Предприети са технически и организационни мерки за защита на личните данни, които осигуряват ниво на защита, съответстващо на рисковете, свързани с обработването и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.

За повече информация моля запознайте се с Политиката ни за поверителност.

Сайтът www.inandouttheconcept.com представлява иновативна платформа, през, която Потребителите имат възможност да закупят Пакет с определен брой обяви, който им дава възможност за достъп до Facebook група с наименованието IN&OUT. Facebook групата се намира на следния адрес: https://www.facebook.com/inandout.theconcept и е собственост на Доставчика.

Facebook групата IN&OUT е пространство за обмен на дрехи и общество от отговорни жени, пазаруващи разумно. Тук всеки желаещ, независимо дали е търговец притежаващ собствен магазин и бизнес или не има възможност да публикува неограниено количество обяви, представящи дрехи, аксесоари, козметика и др. Единственото необходимо условие за това е да е заплатил Пакет от представените такива на уебсайта www.inandouttheconcept.com.

Потребителят има възможност да заплати за Пакет с определен брой обяви, имайки предвид наличните в съответния момент пакети и промоции, публикувани в уебсайта. В зависимост от заплатеният Пакет и включения в него брой обяви, Потребителят получава възможност да публикува обявите си във Facebook групата IN&OUT. Пакетът трябва да бъде използван в рамките на един месец момента на закупуването му.

Доставчикът не носи отговорност при възникнали технически проблеми с устройствата на Потребителя или други подобни, които възпрепятстват неговото достъпване до уебсайта или Facebook групата IN&OUT.

В страницата www.inandouttheconcept.com , са представени Пакети с определен брой обяви. Всеки представен в сайта Пакет, е съпътстван от цена и основни характеристики.

Доставчикът има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните услуги и цени.

Възможно е част от информацията, публикувана в сайта, да се отнася до Пакети/услуги, които не се предлагат и не са достъпни в момента.

Доставчикът не носи отговорност за допуснати технически грешки при представянето на услугите/пакетите.

Към настоящия момент се предлагат следните Пакети:

 • Единична обява - на стойност от 5 лв.
 • Пакет от 10 обяви - на стойност от 35 лв.
 • Пакет от 30 обяви - на стойност от 65 лв.
 • Пакет от 60 обяви - на стойност от 120 лв.

* Специални пакети, които са за търговци, които притежават собствени магазини и продават повече от една бройка артикули едновременно:

 • Пакет от 15 обяви - на стойност от 100 лв.
 • Пакет от 30 обяви - на стойност от 200 лв.

Можете да закупите Пакет като регистриран потребител или като гост.

1. Регистрацията ви дава следните предимства:
- Проверка на номер на поръчката;
- Проверка статус поръчката;
- Запазване на данните на Потребителя за бъдещи поръчки.

За да се регистрирате като Потрeбител на сайта следва да въведете своя имейл и потребителско име. След регистрацията ще получите автоматичен имейл от Доставчика, в който се съдържа линк за задаване на парола и информация, че профилът на Потребителя в уебсайта е създаден.

Ние ще обработваме вашата информация в съответствие с нашата Политика за поверителност.

С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" или "Регистрация", Потребителя декларира, че е запознат с тези Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание, задължава се безусловно да ги спазва.

2. Може да осъществите поръчка на Пакет и като гост като използвате съответната функционалност в сайта.

По силата на сключения с Потребителя договор за покупко-продажба на услуги/Пакет Доставчикът се задължава да предостави на Потребителя съответното право на публикуване на обяви във facebook групата на Доставчика.

Потребителят заплащат на Доставчика възнаграждение за предоставеното право на публикуване, съгласно условията, определени на www.inandouttheconcept.com и настоящите Общи условия. Необходимо е Потребителят да предостави данни, за да му се предостави достъп до facebook групата и разрешение да публикува там.

Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса www.inandouttheconcept.com в Интернет. Потребителят заявява желанието си да поръча и купи Пакет от уебсайта на Доставчика като направи Поръчка по електронен път. С натискане на бутона за поръчка Потребителят прави обвързваща поръчка за закупуване на Пакет. Всички въведени данни се показват за преглед преди да бъде изпратена обвързващата поръчка.

Доставчикът ще изпрати уведомление до Потребителя за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й.

Доставчикът може да откаже обработка на поръчката, когато съществуват основателни съмнения, че поръчката е неавтентична, в това число, че не изхожда от Потребителя. Договорът за покупко-продажба на Пакет, сключен между Потребителя и Доставчика може да се анулира едностранно от Доставчика, когато прецени, че това накърнява или застрашава неговите интереси.

Доставчикът си запазва правото да прекрати едностранно поръчка, направена от Потребителя, като го уведоми предварително, без никакви допълнителни задължения за двете страни и без да носи отговорност за нанесени вреди, като единствено дължи връщане на получената сума от Потребителя..

Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им, във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба на услуги могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

За поръчки и уточняване на детайли по поръчката, моля свържете се с нас на посочения имейл в секция Контакти.

При неточни или сгрешени данни, предоставени от Потребителя за име, имейл и facebook акаунт, отговорността е на Потребителя.

Договорът за покупко-продажба, сключен между Потребителя и Доставчика, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между Доставчика и Потребителя.

С изпращането на поръчката Потребителят разрешава на Доставчика да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка.

При изпращането на поръчка и при регистрацията на платформата е необходимо Потребителят да да отбележи с отметка (✓) че е запознат с Общите условия и Политиката за поверителност и ги приема. С тези действия се извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което се декларира, че Потребителят е запознат с настоящите Общи условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.

Всички посочени на сайта цени са в лева.

Доставчикът има правото да променя цените на пакетите по свое усмотрение и по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на подаване на поръчката. При допуснати технически грешки в публикуването на цените на продуктите в сайта, Доставчикът има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя.

При намаление на цените, намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена до старата, която е зачертана.

Потребителят може да извърши плащането на цената на Пакет, както следва:
- през програмата Stripe с дебитна/кредитна карта;
- с банков превод;
- с epay;

а) В случай на плащане чрез виртуален ПОС терминал или плащане в банка, собственикът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от потребителя по повод на самата трансакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента, в случаите в които валутата е различна от BGN. Разходите, свързани с подобни плащания са само и единствено за сметка на потребителя.
Цената на услугата може да бъде платена от потребител или от трето лице.
При финализиране на поръчката и потвърждаването ѝ от потребителя, последният се задължава да заплати цената на поръчката и отново декларира, че е запознат с обстоятелството, че поръчката е свързана със задължение за плащане от негова страна, както и с настоящите Общи условия. След финализиране и потвърждаване на поръчката от потребителя системата на електронния магазин изпраща автоматично информационна електронна поща, който потвърждава получаването на поръчката в системата на собственика.
б) Плащане по банков път – Потребителят заплаща пълната стойност на Пакета по банкова сметка на Доставчика с основание за плащане – номера на поръчката и дата. Доставчикът ще изпрати информация за банковата си сметка на имейлът на Потребителя.
Ако в срок до 2 (два) работни дни от получаване на поръчка, цената ѝ не е получена по банковата сметка на собственика (когато е избрано плащане с дебитна/кредитна карта или по банков път), поръчката се счита за автоматично отменена и собственикът не дължи изпълнение по нея, без да носи отговорност за това.
Собственикът може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон или електронна поща на извършената поръчка. В случай, че потребителят откаже да предостави изискваната от собственика информация/потвърждение, отказът от предоставянето ѝ автоматично води до отмяна на поръчката с или без допълнително уведомление на потребителя.
в) За да извършите плащане през системата на ePay е необходимо да бъдете регистрирани в системата.
След като приключите с поръчката ще бъдете автоматично пренасочен(а) към сайта на еPay, където да въведете необходимите данни и да извършите плащането.

Доставчикът ще одобри публикуваните обяви на Потребителя в рамките на 24 часа от получаване на плащането.

Според разпоредбите на чл. 57 от Българския Закон за защита на потребителя, Потребителят няма право да се откаже от договорът за покупко-продажба от разстояние на продукти/услуги, когато става въпрос за:

13. за предоставяне на цифрово съдържание, което не се предоставя на материален носител, когато изпълнението е започнало и договорът задължава потребителя да плати, в случаите, когато:
а) потребителят е дал изричното си предварително съгласие за започване изпълнението по време на срока за отказ;
б) потребителят е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ;
в) търговецът е предоставил потвърждение съгласно чл. 48, ал. 2 или чл. 49, ал. 8;

Моля, имайте предвид следните условия за поръчка на Пакет от уебсайта:

Потребителят няма право да се откаже от сключения договор за покупко-продажба от разстояние на Пакет, защото се касае:

 1. за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението и е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Достaвчика;
 2. за предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

Доставчикът може да възстанови получените суми за закупен Пакет само по медицински причини, т.е. когато Потребителят не е могъл да се възползва от публикуването на обявите от Пакета, поради влошено здравословно състояние.

 • Потребителите нямат право да генерират прекалено голям трафик на уебсайта.
 • Потребителите нямат право да деактивират или разстройват функционалностите на уебсайта и да осъществяват злонамерени атаки.
 • Видът и спецификите на възможностите за ползване на интернет сайта могат да бъдат променяни едностранно, по преценка на Доставчика.
 • Всички потребители получават правото да използват услугите на сайта, единствено при спазване на приложимото законодателство и изискванията, посочени в настоящите Общи условия.
 • Съдържанието на интернет сайта се определя от Доставчика като също така има право по всяко време да променя съдържанието на сайта си, включително съдържанието на настоящите Общи условия, като по своя преценка добавя и/или премахва рубрики и/или материали.
 • Достъпът до сайта може да бъде временно спрян или ограничен с цел поддръжка на сайта или въвеждане на нови услуги. Поради естеството на Интернет непрекъснатият достъп не може да бъдат гарантиран.
 • Доставчикът може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията и други действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг.
 • Доставчикът има право да инсталира върху компютрите на даден потребител „бисквитки“ (cookies) - малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на потребителя и дават възможност за възстановяване на информация за потребител, като го идентифицират и за проследяване на действията му. „Бисквитките“ се използват с цел оптимизация и осигуряване на пълно и качествено ползване на функционалностите на сайта.
 • Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в Общите условия за ползване на сайтa.
 • Потребителят се задължава:
  • да посочи точен и валиден електронен адрес за кореспонденция;
  • да плати цената на заявения от него План;
  • да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си;
  • да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.
  • да спазва законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
  • да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в магазина.
  • Собственикът има правото да деактивира или заличи потребителското име и паролата за достъп до потребителския профил на регистрирания потребител и в случай, че регистрираният потребител наруши право на интелектуална собственост на собственика върху съдържащите се на уебсайта – обекти на интелектуална собственост.
  • Собственикът може да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери в уебсайта за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица включително при условията на Контекстна реклама. С приемането на настоящите Общи условия потребителят се съгласява на вниманието му да бъдат поставяни електронни препратки и рекламни банери при условията на Контекстна реклама.

Сайтът може да съдържа специални връзки (линкове, хипервръзки) към други уеб сайтове, поддържани от трети страни. Сайтът не носи отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалността на съдържанието на информационни ресурси на трети лица, към които сочат електронни препратки от този сайт, нито за законосъобразността на дейността на тези трети лица.

Всички текстове, снимки, аудио/видео материали, лого, графични изображения, надписи и други ресурси качени на сайта, са обект на авторско право по силата на българското и световното законодателство - Закона за авторското право и сродните му права и Кодекса за международното частно право, както и Регламентите на ЕС за защита на авторското право. Тяхното копиране, споделяне, възпроизвеждане, разпространяване, излъчване, предаване, видоизменяне или използване по друг начин, води до нарушение на авторските права и подлежи на съдебно преследване и нарушителите носят наказателна отговорност по смисъла на Наказателния кодекс на Република България.

Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Независимо от горното, потребителят няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е собственикът или трето лице.

 • Доставчикът не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на сайта.
 • Доставчикът не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки. Доставчикът не дава никаква гаранция за коректността или надеждността на съдържанието на сайта. При никакви обстоятелства Доставчикът няма да носи отговорност за загуби или щети, причинени от вашето разчитане на съдържание на уебсайта.
 • Доставчикът има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.
 • Доставчикът не носи отговорност за настъпили вреди за Потребителя, във връзка с каквато и да било невъзможност или липса на достъп до този сайт или страниците в социалните мрежи, собственост на Доставчика, поради технически причини и др.
 • Доставчикът не носи отговорност за достоверността и истинността на link-препратките, публикувани в този сайт.
 • Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.
 • Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Потребителя на трети лица.
 • Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Потребителя в процеса на използване или неизползване на сайта и сключване на договори за закупуване на План с Доставчика.
 • Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в платформатa.
 • Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.
 • Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор зa закупуване на План, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Потребителя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Потребителя.
 • Доставчикът не носи отговорност и за:
  всички вреди, причинени на получателите на услугата при предоставяне на услугата, с изключение на умишлено причинени вреди от служители на доставчика на услугата;
 • ако получателят на услугата забрави своя личен профил отворен на компютър или по какъвто и да било друг начин разреши и/или допусне личният му профил да бъде ползван от трети лица, злоупотребили с регистрацията му;
 • Доставчикът не носи отговорност за субективните възприятия и очаквания за качество и въздействие на предлаганите услуги от страна на Потребителя.
 • Доставчикът не дължи каквото и да е било обезщeтение или връщане на заплатени суми, ако Потребителят не е доволен от услугата.
 • Доставчикът не е отговорен за договорните отношеня, които възникват между Купувачи и Продавачи на facebook групата. Доставчикът единствено предоставя право на публикации на обяви във facebook групата на потребители закупили пакети от уебсайта.

Всички спорове, породени от настоящите Общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Общите условия или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани чрез разбирателство и взаимни отстъпки.

В случай, че не може да се постигне споразумение, удовлетворяващо страните по спора, и съгласно чл.181н, ал.4 от Закона за защита на потребителите, можете да използвате следната електронна връзка към КЗП или платформата за онлайн решаване на спорове (платформа за ОРС) в рамките на Европейския съюз: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.

Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги.

Обстоятелството, че отделна разпоредба на настоящите Общи условия е или може да бъде обявена за незаконосъобразна, недействителна или неприложима, не води до незаконосъобразност, недействителност и неприложимост на останалите разпоредби на Общите условия. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Освен в случаите предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:
(а) преустановяване на дейността на собственика или прекратяване поддържането на уебсайта;
(б) взаимно съгласие на страните за прекратяването;
(в) други предвидени в закона случаи.

По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България. Евентуалните спорове, възникнали между Собственика и Потребителя ще се разрешат по взаимно съгласие или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентния съд в гр. София.

При извършване на промени в Общите условия, Доставчикът ги довежда до знанието на Потребителите, чрез публикуването им на Уебсайта на Доставчика.

Ако потребителят, не заяви, че отхвърля промените, се счита, че е обвързан от тях. Нерегистриран потребител изразява несъгласието си с промяната на настоящите Общи условия, като преустанови ползването на услугите за нерегистрирани потребители съгласно настоящите общи условия, предоставяни посредством уебсайта.